Vrakbar - Centrum primární prevence Jihlava

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Jihlava

http://vrakbar.cz

IČO: 44990260

Registrované sídlo: Jakubské náměstí 2, 586 01 Jihlava


Upřesňující rozsah udělené certifikace číslo 35/14/1/CE pro program školské všeobecné primární prevence se zaměřením na tyto typy rizikového chování:

Šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana

Rasismus a xenofobie

Sexuální rizikové chování

Prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a netolerované drogy, hráčství, jiní návykové látky

Základní vzorce bezpečného chování napříč typy rizikového chování

Právní vědomí napříč typy rizikového chování

Prekriminální a kriminální chování napříč typy rizikového chování

Určený primárně cílové skupině:

Žáci předškolní

Žáci 1. až 3. třídy

Žáci 4. a 5. třídy

Žáci 2. stupně ZŠ

Žáci středních škol

Platnost certifikátu: 8. 1. 2015 - 8. 1. 2020

Certifikát a rozsah certifikace ke stažení zde - 35_CER_Charita_Vrakbar_Jihlava_VSEO.PDF 35_CER_Charita_Vrakbar_Jihlava_VSEO.PDF