Pražská pedagogicko-psychologická poradna, Ohradní 420/20

Pražská pedagogicko-psychologická poradna

Ohradní 420/20, 140 00 Praha 4

tel.: +420 241 480 250

e-mail: pppp@pppp_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 5