SEN in language lessons

Ve spolupráci s The British Council  uspořádal Národní ústav pro vzdělávání dne 6. 3.20 15 celostátní konferenci s mezinárodní účastí  SEN in  language lessons – žáci se s pecifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků.     Konference se dotýkala problematiky žáků se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků a jejím cílem bylo shrnout důležité kroky a materiály v této oblasti. Na konferenci vystoupila britská expertka na Special Education Needs Marsha  Henderson a další odborníci z praxe i oblasti přípravy vyučujících. Značný zájem o konferenci potvrdil předpoklad, že je tato problematika v praxi velmi žádána, a že je mezi  učiteli o toto téma velký zájem.  

Na konferenci vystupili:

  • Marsha Henderson, British Council: 'Special Education Needs in the English Language Classroom
  • Mgr. Jana Chocholatá, Dystefl: Dyslexia for Teachers of English as a ForeignLanguage
  • Mgr. Markéta Plocková: Výuka cizího jazyka přizpůsobená žákům se specifickými poruchami
  • Mgr. Pavla Šabatková, Dům zahraniční spolupráce : Možnosti mezinárodní spolupráce žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
  • PhDr. Václav Mertin: Cizí jazyk v souvislosti s dyslexií
  • PhDr. Kamila Balharová, ZŠ Táborská, Praha: Výuka anglického jazyka u žáků se specifickými poruchami učení na ZŠ Táborská v Praze
  • PhDr. Hana Ajmová, Základní škola prof. Zdeňka Matějčka, Most: Žáci s SPU v hodinách cizích jazyků

V brožuře SEN in  language lessons – žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků se můžete seznámit s programem konference i s příspěvky jednotlivých řečníků.

Brožura ke stažení Brožura ke stažení (1,37 MB)