Speciálně pedagogické centrum pro žáky se souběžným postižením více vadami, s TP a autismem, Středová 4694

Speciálně pedagogické centrum při Základní škole Zlín

Středová 4694, 760 05 Zlín

tel.: +420 577 241 256

e-mail: spc@skola-spc_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 4 (2 TP, 2 PAS)