Speciálně pedagogické centrum, Vančurova 83/2

Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary

Vančurova 83/2, 360 17 Karlovy Vary

tel.: +420 739 322 351

e-mail: spc_karlovyvary@volny_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 PAS)