Speciálně pedagogické centrum pro SP a NKS, Vsetínská 454/53

Speciálně pedagogické centrum při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené

Vsetínská 454/53, 757 01 Valašské Meziříčí

tel.: +420 576 809 862

e-mail: info@val-mez_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 6