Speciálně pedagogické centrum, K. H. Máchy 1276

Speciálně pedagogické centrum Karlovy Vary - pracoviště Sokolov

K. H. Máchy 1276, 356 01 Sokolov

tel.: +420 734 795 632

e-mail: spc_sokolov@volny_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 TP)