Speciálně pedagogické centrum, Kosmonautů 881/4

Speciálně pedagogické centrum

Kosmonautů 881/4, 77900 Olomouc

tel.: +420 778 436 656

e-mail: spc@sluch-ol_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 3