Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30

Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje

Na Okrouhlíku 1371/30, 500 02 Hradec Králové

tel.: +420 777 831 666

e-mail: reditelka@pppkhk_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 36