Speciálně pedagogické centrum při MŠ, Demlova 3608/28

Speciálně pedagogické centrum při MŠ - příspěvková organizace

Demlova 3608/28, 586 01 Jihlava

tel.: +420 567 570 047

e-mail: smsji@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 7