Speciálně pedagogické centrum při Středním odborném učilišti Vinařice, Hlavní 245

Speciálně pedagogické centrum při Středním odborném učilišti Vinařice

Hlavní 245, 273 07 Vinařice

tel.: +420 312 291 519

e-mail: mdrdova@souvin_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 0