Speciálně pedagogické centrum pro MK a KP, Konopišťská 386

Speciálně pedagogické centrum Benešov při ZŠ a PŠ Benešov

Konopišťská 386, 256 01 Benešov

tel.: +420 734 357 465

e-mail: spcbenesov@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 0