Speciálně pedagogické centrum pro MP a PAS, Lidická 86

Speciálně pedagogické centrum Prostějov

Lidická 86, 792 01 Prostějov

tel.: +420 582 406 680

e-mail: holomkova@spc-prostejov_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 TP)