Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP a PAS, Olomoucká 41

Speciálně pedagogické centrum OK - pracoviště Mohelnice

Olomoucká 41, 789 85 Mohelnice

tel.: +420 601 361 382

e-mail: spc@spc-mohelnice_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 TP)