Speciálně pedagogické centrum pro MP, TP NKS a PAS, Na Celně 915/2

Speciálně pedagogické centrum při SŠ, ZŠ,MŠ, DD Mladá Boleslav - příspěvková organizace

Na Celně 915/2, 293 01 Mladá Boleslav

tel.: +420 326 321 931

e-mail: zvsi@skolanacelne_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2 (1 NKS, 1 PAS)