Speciálně pedagogické centrum pro MP, Štíbrova 1691/20

Speciálně pedagogické centrum při MŠ Speciální

Štíbrova 1691/20, 182 00 Praha 8

tel.: +420 284 688 941

e-mail: spc@stibrova_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -