Speciálně pedagogické centrum pro NKS a ZP, Horáčkova 1095/1

Speciálně pedagogické centrum při SŠ a MŠ Aloyse Klara

Horáčkova 1095/1, 140 00 Praha 4

tel.: +420 601 560 337

e-mail: imikesova@aklar_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 3 (1 ZP)