Speciálně pedagogické centrum pro NKS, MP, SP, ZP, TP a KP, Dalimilova 2

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální a ZŠ praktické a Praktické škole Litoměřice

Dalimilova 2, 412 01 Litoměřice

tel.: +420 416 734 011

e-mail: spc.klient@tiscali_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 4 (1 NKS a TP, 1 TP a PAS, 1 SP, 1 NKS)