Speciálně pedagogické centrum pro NKS, SP a PAS, Pod Parkem 2788/2

Speciálně pedagogické centrum Ústí nad Labem

Pod Parkem 2788/2, 400 11 Ústí nad Labem

tel.: +420 602 894 885

e-mail: info@spcusti_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2