Speciálně pedagogické centrum pro NKS, SP a ZP, Mírová 2820/2

Speciálně pedagogické centrum Demosthenes

Mírová 2820/2, Ústí nad Labem

tel.: +420 702 036 296

e-mail: petra.havlikova@demosthenes_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 3 (1 pro NKS, 1 pro SP, 1 pro ZP)