Speciálně pedagogické centrum pro PAS, MP, KV a NKS, Jiráskova 825

Speciálně pedagogické centrum Bystré

Jiráskova 825, 572 01 Polička

tel.: +420 724 291 333

e-mail: spcpolicka@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2