Speciálně pedagogické centrum pro PAS, Českolipská 621/26

Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus

Českolipská 621/26, 190 00 Praha 9

tel.: +420 774 723 785

e-mail: petra.slana@nautis_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 PAS)