Speciálně pedagogické centrum pro předškolní a mladší školní věk, Deylova 233/3

Speciálně pedagogické centrump při MŠS Sluníčko

Deylova 233/3, 150 00 Praha 5

tel.: +420 257 225 034

e-mail:  spc.slunicko@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -