Speciálně pedagogické centrum pro SP, Holečkova 104/4

Speciálně pedagogické centrum při SŠ, ZŠ a MŠ Holečkova pro sluchově postižené

Holečkova 104/4, 15000 Praha 5

tel.: +420 606 835 745

e-mail: spc.holeckova@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1