Speciálně pedagogické centrum pro SP, KV a těžké narušení komunikačních schopností, Mládeže 1102

Speciálně pedagogické centrum při Dětském domově a Mateřské škole Beroun - příspěvková organizace

Mládeže 1102, 266 01 Beroun

tel.: +420 311 514 535

e-mail: cermakova@ddmsberoun_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 3 (2 SP, 1 SPUO s NKS)