Speciálně pedagogické centrum pro SP, Mohylová 1200/90

Speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené

Mohylová 1200/90, 312 00 Plzeň

tel.: +420 378 609 994

e-mail: spc@sluchpost-plzen_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1