Speciálně pedagogické centrum pro SP, Spartakovců 1153/5

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ Ostrava

Spartakovců 1153/5, 708 00 Ostrava

tel.: +420 595 173 557

e-mail: jana.barvikova@deaf-ostrava_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2 (2 SP)