Speciálně pedagogické centrum pro TP, Lužická 920/7

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ pro TP Liberec

Lužická 920/7, 460 01 Liberec

tel.: +420 725 349 097

e-mail: spcprotp@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2