Speciálně pedagogické centrum pro TP, Na Topolce 1350/1

Speciálně pedagogické centrum JÚŠ

Na Topolce 1350/1, 140 00 Praha 4

tel.: +420 241 083 507

e-mail: 


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1 (1 TP)