Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči, Sakařova 342

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ logopedické

Sakařova 342,375 01 Týn nad Vltavou

tel.: +420 385 731 824

e-mail: spc@zslogopedicka-tnv_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 5