Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči, Mozartova 7

Speciálně pedagogické centrum

Mozartova 7, 360 07 Karlovy Vary

tel.: +420 775 891 113

e-mail: spc-vadyreci.kvary@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2