Speciálně pedagogické centrum pro více vad (převážně MP, souběhy s TP nebo PAS, okrajově NKS a PAS), Lidická 1254

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ 

Lidická 1254, 438 01 Žatec

tel.: +420 415 711 329

e-mail: spc-zatec@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2