Speciálně pedagogické centrum pro VŘ, Jivenská 1066/7

Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK, s.r.o.

Jivenská 1066/7, 140 00 Praha 4

tel.: +420 222 518 280

e-mail: spcvadyreci@seznam_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2 (1 NKS)