Speciálně pedagogické centrum pro žáky s vadami řeči, Veslařská 339/234

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ a MŠ logopedická - pracoviště Uherské Hradiště

Zelené náměstí 1292, 686 06 Uherské Hradiště

tel.: +420 773 778 416

e-mail: petra.hrouzkova@zslogo_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2