Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Táborská 458

Speciálně pedagogické centrum EDA - zapsaný ústav

Táborská 458, 256 01 Benešov

tel.: +420 724 400 827

e-mail: spc@eda_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1