Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Tomkova 42

Speciálně pedagogické centrum při SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského

Tomkova 42, 779 00 Olomouc

tel.: +420 774 129 345

e-mail: spc@szmsvejdovskeho_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2