Speciálně pedagogické centrum pro ZP, Zachariášova 5

Speciálně pedagogické centrum při MŠ pro zrakově postižené

Zachariášova 5, 370 04 České Budějovice

tel.: +420 725 932 612

e-mail: spccb@mybox_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2