Speciálně pedagogické centrum pro zrak, Tyršova 82/1

Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené při ZŠ a MŠ při nemocnici

Tyršova 82/1, 460 05 Liberec

tel.: +420 482 710 332

e-mail: parikova@zsnemlib-spc_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 1