Speciálně pedagogické centrum pro žáky s MP, TP, kombinované vady a SP, Veselská 35/43

Speciálně pedagogické centrum Vysočina - pracoviště Žďár nad Sázavou

Veselská 35/43, 591 01 Žďár nad Sázavou

tel.: +420 566 624 224

e-mail: spc@pppaspcvysocina_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2 (1 TP, 1 SP)