Speciálně pedagogické centrum, Žižkova 27

Speciálně pedagogické centrum při ZŠ speciální Blansko - příspěvková organizace

Žižkova 27, 678 01 Blansko

tel.: +420 516 411 868

e-mail: spc@blansko_net


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: -