Speciálně pedagogické centrum, Hurbanova 1285/14

Dětské integrační centrum a mateřská škola, s.r.o.

Hurbanova 1285/14, 142 00 Praha 4

tel.: +420 734 258 280

e-mail: spc@dic-saop_cz


Počet proškolených pracovníků oprávněných k vystavování posudků pro žáky s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání maturitní zkoušky: 2 (1 TP)