„Srdce na talíři“, aneb chvályhodná péče o žáky učebních oborů kategorie E

Ke konci března proběhla zajímavá soutěž pro žáky tzv. éčkových oborů s názvem Srdce na talíři. Tuto celorepublikovou soutěž uspořádala Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Městci Králové letos již po čtvrté. Zúčastnili se jí žáci gastronomických oborů kategorie E zaměřených na kuchařské a cukrářské práce z 16 odborných škol. Soutěž dává žákům příležitost ukázat znalosti i zručnost a zároveň přispívá k lepší prestiži oborů, které se věnují znevýhodněným žákům.

Učební obory kategorie E zpravidla nemají v Čechách u širší veřejnosti - zejména u rodičů a zaměstnavatelů - dostatečnou prestiž. Přesto je jejich funkce v naší vzdělávací soustavě nezastupitelná. Chodí do nich především žáci, kteří by např. kvůli zdravotnímu či sociálnímu znevýhodnění či slabému prospěchu v základní škole měli problémy získat výuční list v oborech kategorie H. Práce učitelů je tu nesmírně náročná, musí žáky nejen naučit vše potřebné pro výkon povolání, ale také utvářet vztah k profesi, pracovní návyky a leckdy řešit i jejich osobní a rodinné záležitosti. Právě proto je iniciativa Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Městci Králové tak potřebná a inspirativní.

Jak soutěž probíhá

Soutěže Srdce na talíři, jejímž odborným garantem je Asociace kuchařů a cukrářů ČR, se zúčastnila dvoučlenná družstva ze 16-ti škol. Soutěžící z kuchařských prací nejprve před odbornou komisí připravovali bagetu na svačinu podle vlastní kalkulace, technologického postupu a představy a poté navrhovali a prostírali slavnostní stůl k svatební hostině. Úkolem žáků z cukrářských prací bylo na přivezeném vlastním korpusu dortu zhotovit konečný cukrářský výrobek ozdobený modelovací hmotou, krémem a čokoládou opět k svatbě. Svoje výrobky pak každé družstvo obhajovalo před komisí tvořenou odborníky z dané profese.     

Pracovníci NÚV, kteří akci navštívili, vysoce ocenili výbornou organizaci, odbornou náplň, průběh i vyhodnocování soutěže. Perfektní bylo rovněž zapojení sociálních partnerů, sponzorů a přátel školy (městský úřad Městce Králové, firmy aktivně působící v oboru, významní umělci, výrobci učebnic pro odborné školy). Ke skvělému zajištění soutěže velmi přispěla výjimečná atmosféra založená na přátelských vztazích mezi učiteli a žáky.

No a co samotní žáci? Ti brali svoji účast v soutěži velmi vážně a snažili se o co nejlepší výkony, což dokazují fotografie několika výrobků, které byly opravdu profesionálně a tvůrčím způsobem zhotoveny.

Soutěž pořádaná SOŠ a SOU v Městci Králové tak přispívá k motivaci žáků a jejich snazšímu pracovnímu uplatnění.

Tady se můžete podívat na  Srdce_na_taliri_fotky.docx Srdce_na_taliri_fotky.docx (451,12 KB)

A zde je link na stránky pořadatelské školy: http://www.sossoumk.cz/novinka/detail/gastronomicka-soutez-srdce-na-taliri-2017

Romana Jezberová a Dana Kočková