Srovnávací analýza rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) a jeho Přílohy č. 2 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) z hlediska individuální integrace těchto žáků v běžné škole

Cílem tohoto krátkodobého úkolu je na základě srovnávací analýzy dokumentů RVP ZV a RVP ZV-LMP a přímého sledování výuky integrovaných žáků s LMP v běžné škole získat podklady o skutečném obsahu a organizaci jejich vzdělávání. Úkol souvisí s řešením dlouhodobé koncepční přípravy změn Přílohy č. 2 Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV-LMP) a je veden v propojení s řešením problematiky změn RVP ZV a RVP PV.