Střední odborná učiliště

Střední odborná učiliště (SOU) zajišťují odborné vzdělávání a přípravu na dělnická povolání. Vzdělávání se uskutečňuje převážně ve tříletých, popřípadě dvouletých vzdělávacích programech ukončených závěrečnou zkouškou s výučním listem. Pro výkon některých vysoce náročných dělnických povolání a pracovních činností provozního charakteru lze získat kvalifikaci ve čtyřletých vzdělávacích programech ukončených maturitní zkouškou. Absolventi těchto programů získávají stupeň vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou a výučním listem. Dále SOU organizují nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů s výučním listem ukončené maturitní zkouškou a zkrácené studium pro uchazeče, kteří již získali střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v jiném oboru vzdělání. Získání vzdělání s maturitní zkouškou umožňuje absolventům SOU studovat na vysokých a vyšších odborných školách.

SOU poskytují také odborné vzdělávání a přípravu v jednoletých až tříletých vzdělávacích programech pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku v nižším než 9. ročníku ZŠ.

V současné době dochází v důsledku poklesu počtu žáků ke slučování škol a ke stírání hranice mezi SOŠ a SOU. Nově vzniklé školy poskytují paralelně odborné vzdělávání v různých oborech vzdělání a typech vzdělávacích programů.