Učební dokumenty

Učební dokumenty zpracované Národním ústavem odborného vzdělávání jsou základními pedagogickými dokumenty, podle kterých se realizuje vzdělávání na středních školách v České republice. Tyto učební dokumenty jsou postupněnahrazovány školními vzdělávacími programy, které školy zpracovávají podle rámcových vzdělávacích programů.

Na těchto webových stránkách jsou vystaveny pouze tyto části:

  • Charakteristika vzdělávacího programu
  • Učební plány pro denní studium (popř. o pro ostatní formy studia)
  • Uplatnění absolventa

Tyto části učebních dokumentů najdete zde.