Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2003

Vojtěch, J. – Úlovcová, H. – Trhlíková, J. – Festová, J. Praha, NÚOV 2003. 

Souhrnná publikace přináší nejpodstatnější poznatky získané v průběhu roku 2003 na základě řady výzkumných a analytických prací. Poskytuje souhrn informací o vývoji struktury žáků středního a vyššího odborného vzdělávání. Značná pozornost je věnována nezaměstnanosti absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním v členění dle vzdělanostních úrovní a rovněž dle krajů. Publikace se zabývá také problematikou uplatnění absolventů škol na trhu práce a shodnou dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání. Publikace je určena pracovníkům ministerstev – zejména MŠMT a MPSV, úřadům práce, orgánům krajů, zástupcům zaměstnavatelů a dalším sociálním partnerům pro informaci o těchto problémech, dále při kariérovém poradenství ve školách, v informačních a poradenských střediscích úřadů práce i v dalších poradenských systémech.

publikace ke stažení publikace ke stažení (550,50 KB)