Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2013

Burdová J., Doležalová G., Chamoutová D., Strádal J., Šťastnová P., Tillner J., Trhlíková J., Úlovcová H., Vojtěch J., Vongreyová J.; Praha: NÚV, 2014. 96 stran. ISBN 978-80-7481-031-2.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,37 MB)


Publikace obsahuje rozmanité výsledky výzkumu z oblasti přechodu absolventů škol na trh práce a kariérového rozhodování, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2013. Jde např. o zjištění potřeb zaměstnavatelů nebo informace o využití kvalifikace absolventů na trhu práce.

Část publikace představuje vývoj vzdělanostní a oborové struktury žáků přijatých do středních a vyšších odborných škol, informace o nezaměstnanosti absolventů škol a o situaci mladých na trhu práce v zemích EU. Velký prostor je věnován také otázce kvalifikačních potřeb trhu práce zjištěných prostřednictvím názorů zaměstnavatelů i analýzy inzertní nabídky. Dvě kapitoly se věnují také názorům a zkušenostem samotných absolventů škol na jejich uplatnění na trhu práce či na jejich pozdější využití vzdělání. Publikace obsahuje také důležitá zjištění a doporučení v otázce předčasných odchodů ze vzdělávání. Jedna kapitola je věnována návrhu koncepce kariérového poradenství v České republice.

Publikace vznikla v rámci projektu VIP Kariéra II – KP. Vzhledem k rozsahu obsažených informací představuje užitečný nástroj pro kariérové poradce i pro koncepční a odborné pracovníky veřejné správy.