Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2014

Doležalová G., Paterová P., Trhlíková J., Úlovec M., Úlovcová H., Vojtěch J., Tillner J., Praha: NÚV, 2015. 100 stran. ISBN 978-80-7481-102-9.

publikace ke stažení publikace ke stažení (2,39 MB)


Publikace vychází každoročně v rámci projektu VIP Kariéra II – KP a přináší výsledky výzkumů z oblasti kariérového poradenství a uplatnění absolventů škol na trhu práce, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2014. Publikace obsahuje přehled rozmanitých informací o oborové struktuře žáků přijatých do středních a vyšších odborných škol, nezaměstnanosti absolventů, volných pracovních místech evidovaných Úřadem práce ČR, přechodu absolventů středních škol do terciálního vzdělávání a jejich úspěšnosti ve vysokoškolském studiu i o přechodu absolventů středních i vyšších škol na trh práce a přechodových jevech s tím spojených. Pozornost je věnována i potřebám zaměstnavatelů a připravenosti absolventů škol podle názorů zaměstnavatelů. Významnou částí jsou analýzy shody dosaženého vzdělání a vykonávaného zaměstnání. Publikace tedy nabízí kompaktní přehled informací, které jsou považovány za důležité pro volbu kariéry, povolání nebo další studijní dráhy.