Uplatnění absolventů škol na trhu práce – 2015

Doležalová G. - Koucký J. - Paterová P. - Trhlíková J. - Úlovec M. - Vojtěch J. a další. Praha: NÚV, 2016. 76 stran.  ISBN: 978-80-7481-153-1 (tištěná verze), ISBN: 978-80-7481-154-8  (pdf).

Publikace vychází každoročně v rámci projektu VIP Kariéra II – KP, dále i v rámci jeho udržitelnosti, a přináší výsledky výzkumů z oblasti trhu práce a vzdělávání, které byly v Národním ústavu pro vzdělávání zpracovány v roce 2015.

Publikace obsahuje informace o vzdělanostní a oborové struktuře žáků SŠ a VOŠ, postavení mladých lidí na trhu práce v ČR a v EU, nezaměstnanosti absolventů škol a profesní struktuře pracovních sil a absolventů. Významnou oblast tvoří vyhodnocení rozsáhlého šetření žáků středních škol před ukončením studia zaměřeného na strategie, které chtějí využít při hledání pracovního uplatnění. V souvislosti s ukončením projektu a dobudováním informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce jsou závěrečné kapitoly věnovány metodické podpoře pro využívání jeho dvou sekcí. Publikace tedy nabízí kompaktní přehled informací, které jsou považovány za důležité pro volbu kariéry, povolání nebo další studijní dráhy.

publikace ke stažení publikace ke stažení (1,54 MB)