Vyhláška č. 27/2016 Sb.,

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.


Zde najdete znění vyhlášky:

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlaska-c-27-2016-sb-o-vzdelavani-zaku-se-specialnimi-2


Pod číslem 270/2017 byla zveřejněna ve Sbírce zákonů novela vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Změny si kladou za cíl odstranit technické nedostatky v textu samotné vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

Většina změn nabývá účinnosti od 1. září 2017. Nicméně změny uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce a ve formuláři doporučení (příloha č. 5) vstoupily v účinnost až 1. 1. 2018.